O nás


BALKONSTAV SK figuruje na trhu od roku 2013.

Postupne sa pretransformovala na spoločnosť zaoberajúcou sa nielen stavebnou činnosťou, ale aj výskumom v oblasti stavebníctva. Zoskupili sme tím odborníkov, ktorí spojili svoje pôsobenie vo výskume a aplikácií odborných poznatkov do praxe v stavebníctve.

Venujeme sa komplexnej rekonštrukcií bytových domov, hlavným záujmom v stavebnej sekcii je výstavba predsadených železobetónových lodžií, keďže v našej spoločnosti pracuje tím projektantov z oblasti statiky, ktorí pôvodne pôsobili v SAV a TSUS, čiže sa dlhodobo venujú tejto problematike. Ku každému realizovanému projektu je samozrejmosťou kompletný servis, záručný aj pozáručný. V sekcií výskumu je hlavným záujmom publikačná činnosť, edukácia študentov v oblasti statiky a stavebníctva,  poradenstvo a konzultácie. Naša spoločnosť sa venuje výskumným projektom v oblasti stavebníctva a materiálových technológií, ktoré priamo prispievajú k zvyšovaniu komfortu a aplikácií nových poznatkov o efektívnosti a bezpečnosti pre vás, koncových užívateľov. Tiež poskytujeme poradenstvo pri realizácií a navrhovaní projektov, pri riešení financovania, naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s riešením žiadostí o úver zo ŠFRB, ktoré sú veľmi náročné. Publikačná činnosť je pri realizácií výskumu pre našich kolegov samozrejmosťou, taktiež prednášanie svojich znalostí a skúseností študentom na stavených fakultách.
Certifikáty

Sme jedna z mála spoločností, ktorá disponuje všetkými pre stavebníctvo relevantnými certifikátmi, ISO, licenciami a osvedčeniami.


Sme držiteľmi:

 1. Certifikát kvality od Inštitútu pre kvalitu v stavebníctve
 2. Certifikát o zhode výroby Systému predsadených železobetónových lodžií BALKONSTAV od TSUS
 3. Technické posúdenie výrobku Systém predsadených železobetónových lodžií BALKONSTAV od TSUS
 4. Osvedčenie pre inžiniera statiky stavieb
 5. Inšpekčný certifikát ETICS od EUCERT
 6. Licencia ETICS od EUCERT
 7. Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
 8. Certifikát na zatepľovacie systémy STO
 9. Osvedčenie o odbornej činnosti stavbyvedúceho
 10. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru
 11. STN EN ISO 9001
 12. STN EN ISO 14001
 13. STN OHSAS 18001
 14. STN ISO IEC 27001Naše služby

 1. Energetický audit bytového domu
  • Teplotechnické posúdenie stavby, energetická náročnosť, termovízia
 2. Cenová ponuka – kompletný rozpis položiek
 3. Financovanie stavby
  • Zabezpečenie výhodného úveru, vybavenie potrebných dokumentov
 4. Projektová dokumentácia
 5. Stavebné povolenie a inžinierska činnosť
 6. Stavba – Komplexná obnova bytového domu
  • zateplenie a rekonštrukcia fasády a strechy
  • výmena lodžií/balkónov
  • hydroizolácia základov
  • výmena okien
  • opravy a rekonštrukcie domových rozvodov plynu, vody, TÚV a kanalizácie
  • termostatizácia a vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • nadstavby na bytové domy
 7. Výhodné ceny materiálov a prác
 8. Dlhodobý servisPoradenstvo

Poskytujeme poradenstvo pri realizácií a navrhovaní projektov, pri riešení financovania, naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s riešením žiadostí o úver zo ŠFRB, ktoré sú veľmi náročné.